Ujian Praktek SMA : Pidato Bahasa Bali - Saraswati

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru lan Para Siswa sami sane tresnasihin titing.

Om Swastyastu
          Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang sareng idadane sami para guru lan siswa SMAN 1 Gianyar prasida makumpul ring ajeng genah suci puniki sareng sami ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang Aji Sarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sami.
          Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosang pinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargi sejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenten uning ring kewuruhan Sang Hyang Aji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripan becik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngerereh pangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.
         Ring pamargin rahina suci ring Bali, Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscara keliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami ngaturang bakti melarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhan tur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacari sane kelaksanayang ring sekolah.
        Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate.
Bapak Kepala Sekolah lan Guru Miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi rahina Saraswati dumugi wenten pikenohnyane. Pinaka pinguntat titiang atur puniki antuk parama shanty. 

Om Shanti Shanti Shanti Om
Title : Ujian Praktek SMA : Pidato Bahasa Bali - Saraswati
Description : Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Para Guru lan Para Siswa sami sane tresnasihin titing. Om Swastyastu           Melarapan an...

0 Response to "Ujian Praktek SMA : Pidato Bahasa Bali - Saraswati"

Post a Comment

No SPAM and No PORN, ejoy for comment!

Berlangganan

Masukan alamat Email mu untuk Berlangganan Artikel Lewat Email, kamu akan dapat Update Artikel dari blog ini langsung melalui email

Enter your email address: